Endring av bevilgningen på kapittel 243 for budsjetterminen 1992 under Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets ansvarsområde ( kompetansesentra for spesialundervisning)

St.prp. nr. 127, innst. S. nr. 249 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 30.09.1992 Innst. S. nr. 249 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.09.1992

   Behandlet i Stortinget: 07.10.1992