Refusjon av dokumentavgift for Statkraft SF og Statnett SF

St.prp. nr. 3, innst. S. nr. 35 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 29.10.1992 Innst. S. nr. 35 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.10.1992

   Behandlet i Stortinget: 12.11.1992