Tilleggsløyving på statsbudsjettet for 1992 til regulerings- og prosjekteringsarbeid for hovudflyplass på Gardermoen ( hovedflyplass)

St.prp. nr. 5, innst. S. nr. 26 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 22.10.1992 Innst. S. nr. 26 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.10.1992

   Behandlet i Stortinget: 30.10.1992