Liv Høglund, Oslo, sender klage på saksbehandling ved tilsetting

Innst. S. nr. 152 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 04.05.1993 Innst. S. nr. 152 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 18.05.1993