Fordeling til komiteene av de enkelte kapitler i forslaget til statsbudsjett for 1993

Innst. S. nr. 10 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 13.10.1992 Innst. S. nr. 10 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.10.1992

   Behandlet i Stortinget: 19.10.1992