Opprettelse av et Nærings- og energidepartement, et Kommunal- og arbeidsdepartement og et Administrasjonsdepartement samt organiseringen av Sosialdepartementet ( Helseminister)

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 2, Budsjett-innst. S. nr. 6, Tillegg nr. 1 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Statsministerens kontor Saken er behandlet i finanskomiteen (utkast til innstilling er forelagt for de respektive komiteer til uttalelse) Innstilling avgitt 20.11.1992 Budsjett-innst. S. nr. 6 Tillegg nr. 1 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.1992

   Behandlet i Stortinget: 27.11.1992