Riksrevisjonen konstirusjonelle kontroll med departementenes forvaltningen i 1991av statens interesser i:

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kontrollkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet