Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord på vegne av Rød Valgallianse oversendt fra Odelstingets møte 10. desember 1996: Stortinget ber Regjeringa foreta en full gjennomgang av utlendingsloven med sikte på ei oppmyking av innvandrings- og flyktningepolitikken, slik Regjeringa også har varsla.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet