Forslag oversendt fra Odelstingets møte 12. desember 1996: Stortinget ber Regjeringen legge fram et nytt forslag til lov om gjennomføring av særreaksjonen tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede lovbrytere som ikke straffedømmes, basert på et statlig ansvar og for øvrig i samsvar med føringene i Innst. O. nr. 33 (1996-97).

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har behandlet et forslag oversendt fra et møte. Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang