Diverse endringer i Samferdselsdepartementets budsjettforslag m.v. for 1993 ( Hovedflyplass) ( Tele-mobil AS)

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 3, Budsjett-innst. S. nr. 14 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 17.11.1992 Budsjett-innst. S. nr. 14 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.1992

   Behandlet i Stortinget: 24.11.1992