Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 12. desember 1996: Stortinget ber regjeringen opprette egne statlige psykiatriske institusjoner av fengselsliknende karakter for gjennomføring av særreaksjonen overføring til tvunget psykisk helsevern.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har behandlet et forslag oversendt fra et møte. Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang