Endringar i løyvingar m.m. under forsvarsbudsjettet for 1992

St.prp. nr. 14, innst. S. nr. 57 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 03.12.1992 Innst. S. nr. 57 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1992