Endra løyvingsvedtak m.v. for 1992 for Administrasjon, Sivil luftfart, Vegformål, Jernbaneformål, Telekommunikasjonar og Statens teleforvaltning ( Hovedflyplass, Gardermoen, tilbygg terminal) ( Vallaviktunnelen)

St.prp. nr. 15, innst. S. nr. 67 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 07.12.1992 Innst. S. nr. 67 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 10.12.1992