Endra løyvingsvedtak m.v. for 1992 for Administrasjon, Sivil luftfart, Vegformål, Jernbaneformål, Telekommunikasjonar og Statens teleforvaltning ( Hovedflyplass, Gardermoen, tilbygg terminal) ( Vallaviktunnelen)

St.prp. nr. 15, innst. S. nr. 67 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet