Endringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden for 1992 under enkelte kapitler under Sosialdepartementet

St.prp. nr. 22, innst. S. nr. 45 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 20.11.1992 Innst. S. nr. 45 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.1992

   Behandlet i Stortinget: 30.11.1992