Representantforslag om å styrke lokal forvaltning av arealer i strandsonen

Dokument 8:98 S (2009-2010), Innst. 284 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Henning Skumsvoll, Ketil Solvik-Olsen, Oskar J. Grimstad, Torkil Åmland Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 27.05.2010 Innst. 284 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra Fremskrittspartiet om å styrke lokal forvaltning av arealer i strandsonen. Forslaget fikk kun støtte fra medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre - og ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2010