Forslag fra stortingsrepresentant Lars Sponheim på vegne av Venstre oversendt fra Odelstingets møte 5. desember 1996: Stortinget ber Regjeringen fremlegge forslag om en harmonisering av arbeidsmiljølovens og tjenestemannslovens bestemmelser om faste og midlertidige ansettelser med sikte på at arbeidstagere hos offentlige og private arbeidsgivere sikres den samme rettslige status på området, og at graden av fleksibilitet for arbeidsgiver er den samme for offentlig og privat virksomhet.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet