Fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån, og om Noregs Banks avtalar med andre lands sentralbankar

St.prp. nr. 25, innst. S. nr. 71 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 09.12.1992 Innst. S. nr. 71 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 11.12.1992