Salg av aksjer i Kirkenes Trelast A/S med tilhørende salgsopplegg

St.prp. nr. 28, innst. S. nr. 70 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 09.12.1992 Innst. S. nr. 70 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 11.12.1992