Endringer i bevilgninger under programområdene 29. Sosiale formål, 30. Helsevern og 33. Arbeidsliv i statsbudsjettet for terminen 1992

St.prp. nr. 17, unntatt kap. 2541 og 2542, innst. S. nr. 44 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 20.11.1992 Innst. S. nr. 44 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.1992

   Behandlet i Stortinget: 30.11.1992