Statsministerens redegjørelse om Regjeringens vurderinger og begrunnelse for at Norge bør søke medlemskap i Det europeiske fellesskap ( Brundtland) ( EU-søknad, Kgl. res. av 20. november 1992)

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra statsministeren

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet