Lov om endringer i lov av 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår ( jf. endr. i lov om kringkasting)

Ot.prp. nr. 16, innst. O. nr. 33, besl. O. nr. 35 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 27.11.1992 Innst. O. nr. 33 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.1992

   Behandlet i Odelstinget: 04.12.1992

   Behandlet i Lagtinget: 08.12.1992