Endringer på statsbudsjettet for 1993 under Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 6, Budsjett-innst. S. nr. 8, Tillegg nr. 1 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 10.12.1992 Budsjett-innst. S. nr. 8 Tillegg nr. 1 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1992