Endringer vedrørende Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S og Svalbard Samfunnsdrift A/S

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 7, Budsjett-innst. S. nr. 8 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 24.11.1992 Budsjett-innst. S. nr. 8 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.1992

   Behandlet i Stortinget: 01.12.1992