Endringer av bevilgningsforslagene for 1993 under enkelte kapitler under Sosialdepartementet ( rammetilskudd)

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 8, Budsjett-innst. S. nr. 11. Tillegg nr. 1 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 03.12.1992 Budsjett-innst. S. nr. 11 Tillegg nr. 1 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 11.12.1992