Endringer av bevilgningene på statsbudsjettet for 1992 under Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 20, innst. S. nr. 81 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen ( Frøystul) ( Stor-Glomfjordutbyggingen / Svartisen) ( Sleipner Vest) ( Skirne, Byggve og Vigdis) Innstilling avgitt 10.12.1992 Innst. S. nr. 81 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1992