Tilleggsløyvingar på statsbudsjettet for 1992 og avvikling av ekstraordinære lån til tørrfisknæringa

St.prp. nr. 29, innst. S. nr. 83 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 14.12.1992 Innst. S. nr. 83 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1992