Representantforslag om tiltak for å øke bruken av el-biler

Dokument 8:112 S (2009-2010), Innst. 257 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 19.05.2010 Innst. 257 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Venstre om å opprette en tilskuddsordning for å stimulere til økt bruk av elbiler i offentlig flåtedrift og fjerne moms på leasing av elbiler. Representantforslaget og ytterligere to forslag fremmet i sakens anledning ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 25.05.2010