Representantforslag om et bedre kollektivtilbud i byområdene med hyppigere avganger og lavere takster

Dokument 8:113 S (2009-2010), Innst. 306 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 03.06.2010 Innst. 306 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med bakgrunn i representantforslag fra Venstre drøftet forslag om et bedre kollektivtilbud i byområdene. Forslaget ble vedtatt vedlagt protokollen med stemmene fra Ap, Sv og Sp. Ulike forslag fra Frp, H , KrF og V ble nedstemt

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2010