Sør-Trøndelag fylkeskommune sender skriv datert 13. desember 1996 med uttalelse fra fylkestinget om kommuneøkonomien og anmodning om at statsbudsjettet vedtas på et tidligere tidspunkt enn i dag

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.