Garanti-Instituttet for Eksportkreditts ( GIEKs) virksomhet i 1991

St.meld. nr. 9, innst. S. nr. 99 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 11.02.1993 Innst. S. nr. 99 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.1993

   Behandlet i Stortinget: 23.02.1993