Forslag fra stortingsrepresentant Terje Nyberget om redegjørelse i Stortinget om tolkning / praktisering av politimesteres styringsrett

Dokument nr. 8:7, innst. S. nr. 84 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Terje Nyberget Saken er behandlet i justiskomiteen ( avvist i Stortingets møte 11. januar 1993) Innstilling avgitt 15.12.1992 Innst. S. nr. 84 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 11.01.1993