Representantforslag om å oppheve forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre

Dokument 8:120 S (2009-2010), Innst. 322 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Oskar J. Grimstad, Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 03.06.2010 Innst. 322 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra Fremskrittspartiet om å be regjeringen oppheve forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre. Forslaget fikk tilslutning kun fra medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre - og ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2010