Midtre Gauldal kommune sender skriv datert 6. desember 1996 med uttalelse fra kommunestyret vedr. Midtre Gauldal økonomiplan 1997-2000 og budsjett for 1997

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.