Endring i St.prp. nr. 33 for 1992-93 om ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden for 1992

St.prp. nr. 35, innst. S. nr. 85 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.12.1992 Innst. S. nr. 85 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1992