III. Statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjett-terminen 1. januar til 31. desember 1993

Budsjett-innst. S. nr. III for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 18.12.1992 Budsjett-innst. S. III (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.12.1992

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1992