Forslag fra stortingsrepresentant Tore A. Liltved på vegne av Høyre og Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 5. desember 1996: Stortinget ber regjeringen utarbeide i forskrift hjemmel til midlertidig tilsetting og åremålstiltak av kunstnerisk personale, idrettsutøvere, trenere og sportslige ledere, samt forskere og utdanningsstipendiater ved forskningsinstitusjoner, offentlige og private.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet