Regjeringsprotokollane og om embetsutnemningar m.m. 1. juli 1991-30. juni 1992

St.meld. nr. 6, innst. S. nr. 145 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Statsministerens kontor Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 28.04.1993 Innst. S. nr. 145 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.04.1993

   Behandlet i Stortinget: 03.05.1993