Gevinstbeskatning for inntektsåret 1992 av børsnoterte aksjer som eies av livsforsikringsselskaper ( særregler) ( markedsverdiprinsippet)

Ot.prp. nr. 37, innst. O. nr. 65, besl. O. nr. 76 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 11.02.1993 Innst. O. nr. 65 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.1993

   Behandlet i Odelstinget: 25.02.1993

   Behandlet i Lagtinget: 10.03.1993