A. Lov om konkurranse i ervervsvirksomhet ( konkurranseloven) B. Lov om pristiltak

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen (vedlegg NOU 1991:27 Konkurranse for effektiv ressursbruk) Innstilling avgitt 27.05.1993 Innst. O. nr. 127 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 03.06.1993

   Behandlet i Lagtinget: 09.06.1993