Forslag fra stortingsrepresentant Kjellaug Nakkim på vegne av Høyre oversendt fra Odelstingets møte 10. desember 1996: Stortinget ber Regjeringen fremme forslag til endring av lov om markedsføring slik at forbud mot tilgift og utlodning fjernes.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet