Endringer i skatteloven m.fl. ( arveavgiftsloven) ( pensjonister som er andelshavere i boligseskap) ( borettshavere) ( folkeregisterloven) ( ligningsloven) ( forretningsverdi) ( goodwill)

Ot.prp. nr. 43, innst. O. nr. 76, besl. O. nr. 83-86, besl. L. nr. 2, besl. O. nr. 94 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen (Besl. O. nr. 83 ble vedtatt sendt tilbake til Odelstinget i Lagtingets møte 27. april 1993. Besl. O. nr. 83 og 94 ble sanksjonert 28. mai 1993) Innstilling avgitt 01.04.1993 Innst. O. nr. 76 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.04.1993

   Behandlet i Odelstinget: 20.04.1993

   Behandlet i Lagtinget: 27.04.1993