Representantforslag om snarest å fastsette et mål om 25 prosent reduksjon i næringslivets administrative kostnader knyttet til regler og skjemavelde innen 2012

Dokument 8:174 S (2009-2010), Innst. 95 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 25.11.2010 Innst. 95 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har debattert et forslag fra representanter fra Venstre om snarest å fastsette et mål om 25 % reduksjon i næringslivets administrative kostnader knyttet til regler og skjemavelde innen 2012. Stortingets flertall, bestående av representanter fra Ap, Sv og Sp, har besluttet å legge forslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 30.11.2010