Revidert nasjonalbudsjett 1993

St.meld. nr. 2, innst. S. IV for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.06.1993 Innst. S. IV (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1993