Forslag fra stortingsrepresentant Jorunn Hageler på vegne av Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 10. desember 1996: Stortinget ber Regjeringa utrede spørsmålet om innføring av avgift på omsetning av reklame og komme tilbake til Stortinget med utredningen.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet