Utvidelse av totalrammen for deltakelse i FNs fredsbevarende operasjoner i forbindelse med deltakelse i FNs utvidede operasjon i Somalia ( UNOSOM II)

St.prp. nr. 72, innst. S. nr. 159 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 10.05.1993 Innst. S. nr. 159 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 13.05.1993