Visse organisasjonsendringer m.v. i Forsvaret ( opprettelse av Telemarksbataljonen) ( IRF) ( sammenslåing av Hærens krigsskoler) ( Linderud) ( nedleggelse av Forsvarets felles materielltjeneste)

St.prp. nr. 83, innst. S. nr. 241 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 14.06.1993 Innst. S. nr. 241 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1993