Midlertidig lov om beskyttelse av det olympiske symbol og det olympiske emblem m.m.

Ot.prp. nr. 68, innst. O. nr. 92, besl. O. nr. 102 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 12.05.1993 Innst. O. nr. 92 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 18.05.1993

   Behandlet i Lagtinget: 25.05.1993