Overvåkingstjenesten (utkast til innstilling er forelagt for forsvarskomiteen til uttalelse) (denne meldingen tar for seg årsberetningen for Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten for årene: 1988-1992)( Fostervoll-utvalget))

St.meld. nr. 39, innst. S. nr. 246 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 15.06.1993 Innst. S. nr. 246 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1993