Virkemidler for skoleverket i Nord-Norge m.v.

St.prp. nr. 45, innst. S. nr. 239 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 14.06.1993 Innst. S. nr. 239 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1993