Forslag oversendt fra Odelstingets møte 17. desember 1996: Stortinget ber Regjeringen vurdere en uavhengig klagenevn for vurdering av takstspørsmål i forbindelse med skadeoppgjør.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt